Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

 •  Tổng lượng truy cập:     239727

Khoa Dược

 • KHOA DƯỢC - VTTBYT
 • Khoa Dược-VTTBYT là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược-VTTBYT có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược và công tác vật tư y tế  trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng , tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và công tác quản lý,mua sắm,cung cấp các vật tư,trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám cha bệnh đạt hiệu quả....
 • KHOA DƯỢC - VTTBYT

  kd3.JPG 

  I. GIỚI THIỆU: 
  1.1. Tổ chức nhân sự:
  Trưởng Khoa: 
            Phó Trưởng Khoa: DS. Nguyễn Hữu Lộc
            Tổng số:13
            Dược Sĩ : 03
            DSTH : 06
            NV Kỹ Thuật : 04
  1.2. Sơ đồ tổ chức khoa

  khoaduoc.jpg
  1.3.Cơ sơ vật chất của Khoa:
  - Khoa Dược- VTTBYT được trang bị 06 kệ, 12 palet chứa thuốc cho các kho Thuốc.
  - Khoa Dược –VTTBYT được trang bị 10 phòng , với đầy đủ hệ thống máy điều hòa không khí và máy vi tính kết nối internet phục vụ nhu cầu làm việc, trong đó:
  + 01 phòng làm việc Phó trưởng khoa
  + 01 phòng làm việc hành chánh khoa
  + 01 Quầy thuốc BV
  + 01 phòng làm việc VTTBYT
  + 03 kho chứa VTTBYT
  +02 kho Thuốc và VTYT Tiêu hao
  +01 Quầy phát thuốc BHYT, Ra viện
   
  II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:
  v Chức năng của khoa Dược-VTTBYT
            Khoa Dược-VTTBYT là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược-VTTBYT có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược và công tác vật tư y tế  trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng , tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và công tác quản lý,mua sắm,cung cấp các vật tư,trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả.
  v    Nhiệm vụ của khoa Dược-VTTBYT
     2.1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).  
      2.2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.  
       2.3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. 
       2.4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.    
       2.5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc. 
       2.6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện. 
       2.7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
       2.8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện. 
       2.9. Tham gia chỉ đạo tuyến.
       2.10. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
       2.11. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
       2.12. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định. 
       2.13. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc). 
   2.14.Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện,lập dự trù,kế hoạch mua sắm thay thế ,sửa chửa,thanh lý tài sản,thiết bị y tế trong bệnh viện,trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.
  2.15.Tổ chức đấu thầu,mua sắm,sửa chửa và thanh lý tài sản,thiết bị y tế theo quy định hiện hành Nhà nước.
  2.16.Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho các khoa,phòng sử dụng theo quy định.
  2.17.Tổ chức duy tu ,bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.
  2.18.Lập hồ sơ ,lý lịch cho tất cả các loại máy,xây dựng quy định vận hành ,bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy.Đối với những máy đắt tiền,kỹ thuật mới phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định Giám đốc Bệnh viện.
  2.19.Phối hợp các khoa ,phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế .Hướng dẫn giám sát các khoa,phòng sử dụng thiết bị y tế đúng theo quy định.
  v Hình ảnh hoạt động của khoa (Hình)
  kd2.JPG

  kd1.JPG

  kd4.JPG

  kd5.JPG

 • bvttdongthap.vn
 • Các tin khác
Lên đầu trang