LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 29/3/2021 (17/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thứ 3 ngày 30/3/2021 (18/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thứ 4 ngày 31/3/2021 (19/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thứ 5 ngày 01/4/2021 (20/02/2021 âm lịch)

Tiếp đoàn kiểm tra QLCL bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế

Chủ tịch Hội đồng QLCL

08g00

Hội trường BVTT

Các thành viên hội đồng

 

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thứ 6 ngày 02/4/2021 (21/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thứ 7 ngày 03/4/2021 (22/02/2021 âm lịch)

Chủ Nhật ngày 04/4/2021 (23/02/2021 âm lịch)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status