LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/05/2018

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/05/2018

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 7/5/2018 (22/03/2018 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Họp chi bộ

BGD

14g00

Phòng họp chi bộ BVTT

Tất cả các Đảng viên.

 

Thứ 3 ngày 8/05/2018 (23/03/2018 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

V/v Tập huấn nâng cao quy tắc ứng xữ NVYT

BGĐ

BS Bảy

Ths Đào

CN Đông

13g30

Hội trường BVTT

Tất cả nhân viên BV

 

Thứ 4 ngày 9/05/2018 (24/03/2018 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

V/v Tập huấn nâng cao quy tắc ứng xữ NVYT

BGĐ

BS Bảy

Ths Đào

CN Đông

13g30

Hội trường BVTT

Tất cả nhân viên BV

 

Thứ 5 ngày 10/05/2018 (25/03/2018  âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 6 ngày 11/05/2018 (26/03/2018 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 7 ngày 12/5/2018 (27/03/2018 âm lịch)

Chủ Nhật ngày 13/5/2018 (28/03/2018 âm lịch)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status