Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

 •  Tổng lượng truy cập:     197581

Tổ chức Đoàn thể

 • CHI BỘ BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỒNG THÁP
 • -  Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 129-   QĐ- ĐU ngày  29 tháng  07 năm 2013 của Đảng Bộ Sở Y tế Đồng Tháp.
  -  Chi Bộ bệnh viện Tâm thần có 8 đảng viên, tính đến ngày  30/09/2015 có:
  - TS đảng viên:  18 trong đó nữ: 10/18 chiếm tỉ lệ 55,5%, Chính thức: 10, Dự bị: 08, chuyển đi: 00

 • CHI BỘ BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỒNG THÁP

   

  1/ Giới thiệu:

            Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 129-   QĐ- ĐU ngày  29 tháng  07 năm 2013 của Đảng Bộ Sở Y tế Đồng Tháp.

  Chi Bộ bệnh viện Tâm thần có 8 đảng viên, tính đến ngày  30/09/2015 có:

  - TS đảng viên:  18 trong đó nữ: 10/18 chiếm tỉ lệ 55,5%, Chính thức: 10, Dự bị: 08, chuyển đi: 00

  - Kết quả xếp loại Chi bộ: Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh 2 năm liền ( năm 2013, 2014)

  - Chi bộ đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ 1 nhiệm kỳ 2015-2017, kết quả Đại hội đã bầu Chi Uỷ chi bộ như sau:

      1. Đ/C Nguyễn Thành Long – Bí thư chi bộ;

      2. Đ/C Võ Thị Bảy – Phó BT chi bộ;

      3. Đ/C Huỳnh Văn Hưởng – Chi uỷ viên.

  2/ Vị trí chức năng:

            Chi bộ Bệnh viện Tâm Thần Đồng Tháp là hạt nhân chính trị của đơn vị. Lãnh đạo toàn diện thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mặt công tác của đơn vị; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức; xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển.

  3/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

           - Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

          - Chi bộ lãnh đạo xây dựng  kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cấp ủy. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng. Phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện, Đoàn thể thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng, của chính quyền cấp trên đề ra trong từng năm tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

            - Tham mưu và triển khai thực hiện các chế độ chính sách trong Ngành Y tế trên địa bàn Tỉnh như: Luật khám chữa bệnh, Chính sách Bảo hiểm y tế, Quy chế đào tạo, giá thu viện phí …

             - Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể  nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện  đúng chức năng, nhiệm vụ theo  Luật định và  Điều lệ của mỗi đoàn thể;  phát huy quyền làm chủ của  cán  bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh  các phong trào thi đua, thực hiện  có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

             - Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Chú trọng phát triển đảng viên làm tăng về chất lượng và số lượng đảng viên trong chi bộ. Đồng thời  giáo dục, rèn luyện đội ngũ Đảng viên nêu cao vai  trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.

            - Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể,  nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện  đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và Điều lệ của mỗi đoàn thể.

  4/ Một số hình ảnh hoạt động của Chi bộ bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp:

                     

                     


                      


                     


                    


 • bvttdongthap.vn
 • Các tin khác
Lên đầu trang