Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

 •  Tổng lượng truy cập:     197580

Tổ chức Đoàn thể

 • CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN TÂM THẦN
 • Chi Đoàn Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Đoàn cơ sở - Sở Y tế, được thành lập từ năm 2013 đến nay, tổng số đoàn viên Chi đoàn hiện tại là đoàn viên, từ năm 2013 đến nay Chi đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp cho đoàn viên vào Đảng
 • CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN TÂM THẦN

   Hcd2.JPG

  I. Giới thiệu

  Chi Đoàn Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Đoàn cơ sở - Sở Y tế, được thành lập từ năm 2013 đến nay, tổng số đoàn viên Chi đoàn hiện tại là đoàn viên, từ năm 2013 đến nay Chi đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp cho đoàn viên vào Đảng.

  II. Mục đích, lý tưởng chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  II.1. Mục đích lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  - Đoàn bao gồm những thành viên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh; vì cuộc sống văn minh và hạnh phúc của tuổi trẻ. 

  II.2. Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  - Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ. 

  - Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

  - Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. 

  II.3. Vai trò, vị trí và mối quan hệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xã hội

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến phát và Pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên. 

  - Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng. 

  - Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi. 

  - Đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

  III. Nhiệm vụ của Chi Đoàn Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp

  - Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đây cũng là dịp các anh em đoàn viên Chi đoàn có thể họp mặt, vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

  - Giới thiệu những đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

  - Tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của anh em đoàn viên tham mưu với Chi bộ và ban lãnh đạo bệnh viện.

  - Kết hợp với Công đoàn tạo sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa cho tất cả nhân viên

  Hcd7.JPG

  Chi Đoàn tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày 26/03 

  Hcd6.JPG

  Họp mặt chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

  Hcd1.JPG

  Thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

  Hcd3.JPG

  Hcd5.JPG


 • bvttdongthap.vn
 • Các tin khác
Lên đầu trang