Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

  •  Tổng lượng truy cập:     231599

Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

  • KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
  • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm triển khai áp dụng những chương trình KSNK. Khoa KSNK truyền đạt các thông tin từ Hội đồng KSNK đến các khoa phòng, huấn luyện nhân viên theo dõi việc thực hiện các hoạt động và chính sách KSNK...
Lên đầu trang