LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 22/06/2020 (02/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Họp đoàn kiểm tra QLCL 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch HĐ QLCL

14g00

Phòng họp giao ban tại BV

Các thành viên hội đồng.

 

Thứ 3 ngày 23/06/2020 (03/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 4 ngày 24/06/2020) (04/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 5 ngày 25/06/2020 (05/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Dự Đại hội Đảng bộ Sở Y Tế

Bí thư

14g00

Hội trường TT kiểm soát bệnh tật

Các đại biểu được bầu trong chi bộ bệnh viện

 

Thứ 6 ngày  26/06/2020  (06/05/2020  âm lịch)

Dự Đại hội Đảng bộ Sở Y Tế

Bí thư

14g00

Hội trường TT kiểm soát bệnh tật

Các đại biểu được bầu trong chi bộ bệnh viện

 

Dự Đại hội Đảng bộ Sở Y Tế

Bí thư

14g00

Hội trường TT kiểm soát bệnh tật

Các đại biểu được bầu trong chi bộ bệnh viện

 

Thứ 7 ngày 27/06/2020 (07/05/2020 âm lịch)

Chủ Nhật  ngày  28/06/2020  (08/05/2020 âm lịch)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status