LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 29/06/2020 (09/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 3 ngày 30/06/2020 (10/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Họp hội đồng QLCL

Chủ tịch

14g00

Phòng họp giao ban tại BV

Các thành viên hội đồng

 

Thứ 4 ngày 01/07/2020) (11/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 5 ngày 02/07/2020 (12/05/2020 âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 6 ngày  03/07/2020  (13/05/2020  âm lịch)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Tiếp đoàn Sở Y tế đến kiểm tra 6 tháng đầu năm

BGĐ

13g30

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 7 ngày 04/07/2020 (14/05/2020 âm lịch)

Chủ Nhật  ngày  05/07/2020  (15/05/2020 âm lịch)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status