LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 15/06/2020 (24/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 3 ngày 16/06/2020 (25/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 4 ngày 17/06/2020) (26/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 5 ngày 18/06/2020 (27/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Họp giao ban tháng.

BGĐ

14g00

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng, điều dưỡng trưởng khoa.

 

Thứ 6 ngày  19/06/2020  (28/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 7 ngày 20/06/2020 (29/04/2020 âm lịch- Nhuận)

Chủ Nhật  ngày  21/06/2020 (01/05/2020 âm lịch)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status