LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 08/06/2020 (17/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 3 ngày 09/06/2020 (18/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Họp chi bộ

Bí thư

13g30

Hội trường BV

Tất cả các đảng viên chi bộ

 

Thứ 4 ngày 10/06/2020) (19/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 5 ngày 11/06/2020 (20/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 6 ngày  12/06/2020  (21/04/2020 âm lịch-Nhuận)

Giao ban hằng ngày.

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 7 ngày 13/06/2020 (22/04/2020 âm lịch- Nhuận)

Chủ Nhật  ngày  14/06/2020 (23/04/2020 âm lịch- Nhuận)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status