LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 25/11/2019 (29/10/2019 âm lịch)

Đón tiếp và trao đổi nội dung công việc với đoàn Bác sỹ Raymond Georges Le – Van – Huy.

BGĐ

8g00

Phòng họp giao ban tại BV

P.KHTH; P.ĐD và K.TLLP

 

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 3 ngày 26/11/2019 (01/11/2019 âm lịch)

Trao đổi chuyên môn với đoàn Bác sỹ Raymond Georges Le – Van – Huy: “Mang thai và cho con bú với thuốc hướng thần”

P.KHTH

8g00

Phòng họp giao ban tại BV

Y/ BS, Điều dưỡng

 

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Trao đổi chuyên môn với đoàn Bác sỹ Raymond Georges Le – Van – Huy: “Phục hồi chức năng: Khái niệm và các công cụ”

P.KHTH

14g00

Phòng họp giao ban tại BV

Y/ BS, Điều dưỡng

 

Thứ 4 ngày 27/11/2019 (02/11/2019 âm lịch)

Trao đổi chuyên môn với đoàn Bác sỹ Raymond Georges Le – Van – Huy: Công cụ  Michael’s game”

P.KHTH

8g00

Phòng họp giao ban tại BV

Y/ BS, Điều dưỡng

 

Giao ban hằng ngày                                                

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Trao đổi chuyên môn với đoàn Bác sỹ Raymond Georges Le – Van – Huy: Phân tích báo cáo lâm sàng được trình bày bởi chuyên gia bệnh viện”

P.KHTH

14g00

Phòng họp giao ban tại BV

Y/ BS, Điều dưỡng

 

Thứ 5 ngày 28/11/2019 (03/11/2019  âm lịch)

Trao đổi chuyên môn với đoàn Bác sỹ Raymond Georges Le – Van – Huy: Đánh giá đào tạo

P.KHTH

8g00

Phòng họp giao ban tại BV

Y/ BS, Điều dưỡng

 

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ 6 ngày 29/11/2019 (04/11/2019  âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/phòng

 

Thứ bảy ngày 30/11/2019 (05/11/2019 âm lịch)

Chủ Nhật ngày 01/12/2019  (03/11/2019 âm lịch)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status