LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021

Nội dung

Người chủ trì/ tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 15/3/2021 (03/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thứ 3 ngày 16/3/2021 (04/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thứ 4 ngày 17/3/2021 (05/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Họp chi bộ tháng 3

Bí thư

14g00

Hội trường BVTT

Tất cả các đảng viên chi bộ

 

Thứ 5 ngày 18/3/2021 (06/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thông qua đề cương sáng kiến cấp cơ sở năm 2021

Chủ tịch hội đồng

14g00

Phòng họp giao ban tại BV

Các thành viên hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở

 

Thứ 6 ngày 19/3/2021 (07/02/2021 âm lịch)

Giao ban hằng ngày

BGĐ

10g45

Phòng họp giao ban tại BV

Các trưởng, phó khoa/ phòng

 

Thông qua đề cương sáng kiến cấp cơ sở năm 2021

Chủ tịch hội đồng

14g00

Phòng họp giao ban tại BV

Các thành viên hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở

 

Thứ 7 ngày 20/3/2021 (08/02/2021 âm lịch)

Chủ Nhật ngày 21/3/2021 (09/02/2021 âm lịch)

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvttdongthap.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 | bvttdongthap.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status