Tìm kiếm


Liên kết website


Lượt truy cập

 •  Tổng lượng truy cập:     231621

Tổ chức Đoàn thể

 • CHI BỘ BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỒNG THÁP
 • -  Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 129-   QĐ- ĐU ngày  29 tháng  07 năm 2013 của Đảng Bộ Sở Y tế Đồng Tháp.
  -  Chi Bộ bệnh viện Tâm thần có 8 đảng viên, tính đến ngày  30/09/2015 có:
  - TS đảng viên:  18 trong đó nữ: 10/18 chiếm tỉ lệ 55,5%, Chính thức: 10, Dự bị: 08, chuyển đi: 00

 • CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN TÂM THẦN
 • Chi Đoàn Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Đoàn cơ sở - Sở Y tế, được thành lập từ năm 2013 đến nay, tổng số đoàn viên Chi đoàn hiện tại là đoàn viên, từ năm 2013 đến nay Chi đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp cho đoàn viên vào Đảng
 • CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỒNG THÁP
 •  Ngày 14 tháng 5 năm 2013 CĐCS bệnh viên được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐN ngày 14/5/2013 của BTV CĐN Y tế Đồng Tháp , với BCH gồm 05 đồng chí do BSCKI Lê Văn Đơ làm chủ tịch. Đến năm 2014, Đại hội CĐCS đã bầu ra BCH nhiệm kỳ I (2014-2018)  gồm 5 đồng chí với các chức danh Chủ tịch, P.chủ tịch, CNUBKT và 02 UVBCH, chủ tịch là BSCKI Lê Văn Đơ......
Lên đầu trang